SHLOMO MINTZ plays with Vitaly Serebriakov | Red Rocks Music Festival